kurs nemačkog jezika linguistico

NEMAČKI JEZIK

kurs italijanskog jezika linguistico

ITALIJANSKI JEZIK

kurs španskoj jezika linguistico

ŠPANSKI JEZIK

kurs norveskog jezika linguistico

NORVEŠKI JEZIK

DEUTCH URGENT

€125

deutch-urgent

poluintenzivni kurs nemačkog za odrasle

fond časova:
30 školskih časova
realizovano u nastavi kao 15 dvočasa
trajanje kursa:
5 nedelja

VIKEND KURS 2 U 1

€165

vikend

kurs nemačkog jezika

fond časova:
40 školskih časova
realizovano u nastavi: 2x90 min.
trajanje kursa:
2 meseca

GUTEN MORGEN

€150

guten-morgen

poluintezivni kurs nemačkog jezika

fond časova:
40 školskih časova realizovano
u nastavi kao 20 dvošasa
trajanje kursa:
1.5 mesec
*promotivna cena za prepodnevni termin

COME STAI?

€165

come-stai

kurs italijanskog jezika

fond časova:
40 školskih časova
realizovano u nastavi kao 20 dvošasa
trajanje kursa:
2 meseca

Audio

Problemi i poteškoće koje se javljaju prilikom učenja novog stranog jezika poput otežanog razumevanja brzog i nerazgovetnog izgovora govornika kao i kompleksnog diskursa što predstavlja dobru praksu, pripremu i simulaciju situacija u kojima će se naći u originalnom ambijentu.

Video

Korišćenje video zapisa različitog karaktera i sadržaja predstavlja odličan motivacioni instrument u nastavi koji uz odgovarajuću metodiku predavača ima za cilj da se pasivno znanje jezika približi aktivnom u drugačijem, novom i zabavnom jezičkom kontekstu.

linguistico iPad logo
Online

Interaktivni online programi provere znanja iz oblasti leksike i gramatike sa bogatim kulturološkim sadržajem kreiran u različitim i zanimljivim formama: tekstualni, slikovni, kviz, ukrštene reči.

Igre

Odličan način da se stečeno znanje utvrdi na neposredan i dinamičan način, sjajan metod za usvajanje novih informacija i znanja u naizgled neobaveznoj formi, aktivnost koja budi pažnju učenika, doprinosi atmosferi i kvalitetu časa.

Učenje jezika nije samo teorija, učenje jezika je PRAKSA!
Ako zaista želite da progovorite jezik koji učite, prijavite se na kurs jezika u našoj školi na Vračaru.
Dođite da učimo zajedno!