kurs nemačkog jezika linguistico

NEMAČKI JEZIK

kurs italijanskog jezika linguistico

ITALIJANSKI JEZIK

kurs španskoj jezika linguistico

ŠPANSKI JEZIK

kurs norveskog jezika linguistico

NORVEŠKI JEZIK

KURSEVI

guten-morgen

ZA ODRASLE

STANDARDNI
POLUINTENZIVNI
INTENZIVNI

ZA DECU I SREDNJOŠKOLCE

POLUSEMESTRALNI

OPIS KURSEVA

come-stai

STANDARDNI KURS

2 x nedeljno = 10 nedelja

POLUINTENZIVNI KURS

3 x nedeljno = 7 nedelja

INTENZIVNI KURS

5 x nedeljno = 4 nedelje

Audio

Problemi i poteškoće koje se javljaju prilikom učenja novog stranog jezika poput otežanog razumevanja brzog i nerazgovetnog izgovora govornika kao i kompleksnog diskursa što predstavlja dobru praksu, pripremu i simulaciju situacija u kojima će se naći u originalnom ambijentu.

Video

Korišćenje video zapisa različitog karaktera i sadržaja predstavlja odličan motivacioni instrument u nastavi koji uz odgovarajuću metodiku predavača ima za cilj da se pasivno znanje jezika približi aktivnom u drugačijem, novom i zabavnom jezičkom kontekstu.

linguistico iPad logo
Online

Interaktivni online programi provere znanja iz oblasti leksike i gramatike sa bogatim kulturološkim sadržajem kreiran u različitim i zanimljivim formama: tekstualni, slikovni, kviz, ukrštene reči.

Igre

Odličan način da se stečeno znanje utvrdi na neposredan i dinamičan način, sjajan metod za usvajanje novih informacija i znanja u naizgled neobaveznoj formi, aktivnost koja budi pažnju učenika, doprinosi atmosferi i kvalitetu časa.

Učenje jezika nije samo teorija, učenje jezika je PRAKSA!
Ako zaista želite da progovorite jezik koji učite, prijavite se na kurs jezika u našoj školi na Vračaru.
Dođite da učimo zajedno!