interaktivne jezičke radionice

CENOVNIK  KURSA STRANIH JEZIKA ZA DECU I ODRASLE

Kursevi jezika za odrasle
italijanski, nemački, španski
Način plaćanja: u dve mesečne rate
135 €
Kursevi jezika za odrasle
norveški
Način plaćanja: u dve mesečne rate
169 €
Kursevi jezika za decu
(dvosemestralni kurs/ 2 časa nedeljno / 60 min)
Način plaćanja: na mesečnom nivou
50 €
Kursevi jezika za tinejdžere
(dvosemestralni kurs/ 2 časa nedeljno / 60 min)
50 €
Individualna nastava
Način plaćanja: po času
15 €
Poluindividualna nastava
Način plaćanja: po času
10 €
Kursevi jezika za medicinske radnike
(3 meseca / 26 dvočasa/ 90 min)
Način plaćanja: u dve mesečne rate
165 €