interaktivne jezičke radionice
kurs nemačkog jezika linguistico

NEMAČKI JEZIK

kurs italijanskog jezika linguistico

ITALIJANSKI JEZIK

kurs španskoj jezika linguistico

ŠPANSKI JEZIK

kurs norveskog jezika linguistico

NORVEŠKI JEZIK

NIVOI - EVROPSKI ZAJEDNIČKI OKVIR

nivoi stranog jezika a1,a2,b1,b2,c1,c2
a1 nivo stranog jezika

A1

 • Kandidat razume i koristi svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze.
 • Može da se predstavi, da predstavi druge, da traži i daje informacije o sebi i drugima: gde živi, koje ljude poznaje, stvari koje poseduje.
 • Komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i jasno.
a2 nivo stranog jezika

A2

 • Kandidat razume rečenice i frekventne fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima, osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, profesijama, itd.
 • Može da jednostavnim rečenicama izrazi informacije o sebi, neposrednom okruženju i o osnovnim potrebama. Može da popunjava formulare, piše kratka pisma ili razglednice.
b1 nivo stranog jezika

B1

 • Kandidat može da razume ključna značenja u jasnoj i standardnoj formi o temama koje poznaje i koje se odnose na različite poznate aspekte života i rada.
 • Može da se snađe u većini situacija koje su moguće tokom putovanja kroz regione gde se ciljni jezik govori.
 • Može da opiše događaje, iskustva, snove, nade i ambicije i da kratka obrazloženja svojih mišljenja i planova.
b2 nivo stranog jezika

B2

 • Kandidat razume osnovne ideje kompleksnog teksta koji se bavi kako konkretnim, tako i apstraktnim temama.
 • Može da koristi jezik sa nivoom fluentnosti i spontanosti koji omogućava neometanu komunikaciju sa izvornim govornicima.
 • Može da proizvede jasan, detaljan tekst o raznovrsnim temama i objasni svoje mišljenje o nečemu predstavljajući prednosti i nedostatke različitih mišljenja.
c1 nivo stranog jezika

C1

 • Kandidat može da razume različite vrste zahtevnih i dužih tekstova, i da prepozna implicitna značenja.
 • Može da se izrazi spontano i fluentno bez previše očiglednih traženja izraza.
 • Može da koristi jezik fleksibilno i efektivno u socijalnim, profesionalnim i akademskim kontekstima. Može da proizvede jasan, dobro organizovan i detaljan tekst o kompleksnim temama.
c2 nivo stranog jezika

C2

 • Kandidat može da sa lakoćom razume praktično sve što čuje ili pročita. Može da rezimira informacije iz raznih usmenih ili pismenih izvora, da rekonstruiše argumentaciju i ponudi objašnjenja.
 • Može da se izrazi spontano, veoma fluentno i precizno, i da razlikuje fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama.