interaktivne jezičke radionice

Kurs norveškog jezika

engleski

ENGLESKI JEZIK

kurs nemačkog jezika linguistico

NEMAČKI JEZIK

kurs italijanskog jezika linguistico

ITALIJANSKI JEZIK

kurs španskoj jezika linguistico

ŠPANSKI JEZIK

kurs norveskog jezika linguistico

NORVEŠKI JEZIK

KURS ZA ODRASLE

Promo

200€

Trajanje kursa: 2 ili 1.5 meseci
Fond časova: 40 časova
Trajanje časa: 90 minuta
Termini: 2 ili 3 x nedeljno

PROGRAM I METODOLOGIJA RADA NA KURSEVIMA NORVEŠKOG JEZIKA

Kursevi su organizovani u malim grupama od 3 do 5 polaznika u prijatnom ambijentu naše škole na Vračaru. Rad u malim grupama je presudan za napredovanje u učenju jer profesorima obezbeđuje dovoljno prostora da ispoštuju i na kvalitetan način održe predviđeni program nastave, dok je polaznicima omogućeno da, neposredno nakon pređenog gradiva, upotrebe svoje znanje u formi različitih jezičkih vežbi. 

Trudimo se da, kombinovanjem različitih pristupa u podučavanju stranim jezicima, postignemo krajnje ciljeve programa nastave i da zadovoljimo zahteve i očekivanja naših polaznika. Naš moto je da jezik nije samo teorija već i praksa, što postižemo raznovrsnim interaktivnim pristupom nastavi u želji da naši polaznici što slobodnije primenjuju prethodno stečeno znanje. U nastavi koristimo udžbenik På vei, koji je predviđen za početni i osnovni nivo norveškog jezika, odnosno A1 i A2 nivoe.

kurs nemačkog jezika za tinejdžere linguistico
kurs stranih jezika za odrasle

Teme koje se obrađuju uglavnom su iz svakodnevnog života. Pored vokabulara, novih reči i izraza, svaka lekcija prati bar jednu gramatičku jedinicu primenjenu u okviru  odgovarajućeg teksta. Na ovaj način je postignut uravnotežen odnos gramatike i jezika koji su nerazdvojni elementi u procesu učenja stranog jezika. Osim jezičkih partija, udžbenik kroz lekcije pruža i informacije o norveškom društvu i načinu života, što mi volimo da i dodatno obogatimo još nekim interesantnim i korisnim podacima.

U želji da se naši polaznici što bolje snađu u Norveškoj, trudimo se da njihovo znanje jezika upotpunimo važnim informacijama koje se odnose na običaje i praksu. Kurs vode diplomirani profesori norveškog jezika sa iskustvom u praksi predavanja. Budući da su naši profesori boravili neko vreme u Norveškoj, u mogućnosti su da vam  ,,iz prve ruke” prenesu svoja saznaja o životu u toj zemlji.

linguistico predavač stranog jezika
 • Tip kursa: standardni, poluintenzivni ili vikend
 • Trajanje kursa: 13 ili 10 nedelja
 • Fond časova: 52 školskih / 26 dvočasa
 • Dužina časa: 90 minuta
 • Termini: 2 ili 3 x nedeljno
 • Grupa: 3 – 5 polaznika
 • Cena: 200 evra (plaćanje u ratama)
 • Izlazni test i diploma su uračunati u cenu kursa

U našoj školi se poštuje program Evropskog zajedničkog okvira učenja stranih jezika i radi se po njemu:

 Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR Zajednicki evropski referentni okvir / Nivo Centar za strane jezike Linguistico / Kurs
 Početni A1 A1
 Osnovni A2 A2
 Srednji  B1 B1.1
B1.2
 Napredan  B2 B2.1
B2.2
 Samostalan C1 C1.1
C1.2
 Fluentan C2 C2.1
C2.2

Osnovne informacije o međunarodnom sertifikatu za norveški jezik

SERTIFIKAT NORSKPRØVE

 • Međunarodno priznat sertifikat
 • Norskprøve 3 je sertifikat koji se najčešće traži prilikom apliciranja za posao
 • Jedan od uslova za dobijanje radne dozvole u Norveškoj
 • Ispit se polaže na Narodnom univerzitetu (Folkeuniversitetet) u Norveškoj
 • Neophodan prilikom zapošljavanja ili upisa na master, doktorske ili specijalističke studije na norveškom govornom području
 • Termini za polaganje ispita su oktobar, januar, maj

Za informacije o pripremnim kursevima pri našoj školi možete da nas direktno kontaktirate telefonom ili e-mailom.

Zašto norveški?

Norveški je jezik jedne od ekonomski najstabilnijih zemalja Evrope i sveta koja samim tim nudi brojne mogućnosti za zaposlenje i stručno usavršavanje. Kroz učenje norveškog jezika upoznaćete se sa jednom kulturom okrenutom prirodi i sintezi tradicije i modernosti, a takođe ćete veoma lako moći da se sporazumevate i sa žiteljima Švedske i Danske! Poznavanje jezika kojim govore potomci vikinga će vam uz to omogućiti neposredan kontakt sa delima nekih od najvećih imena svetske književnosti kao što su Henrik Ibsen i Knut Hamsun, kao i sa novim književnim i filmskim talasom kriminalističkih ostvarenja čiji su predstavnici i kod nas popularni Ju Nesbe i Karin Fosum.

kurs norveskog jezika