engleski

ENGLESKI JEZIK

kurs nemačkog jezika linguistico

NEMAČKI JEZIK

kurs italijanskog jezika linguistico

ITALIJANSKI JEZIK

kurs španskoj jezika linguistico

ŠPANSKI JEZIK

kurs norveskog jezika linguistico

NORVEŠKI JEZIK

KURSEVI

ZA ODRASLE

STANDARDNI
POLUINTENZIVNI
INTENZIVNI

ZA DECU I SREDNJOŠKOLCE

POLUSEMESTRALNI

OPIS KURSEVA

STANDARDNI KURS

2 x nedeljno = 10 nedelja

POLUINTENZIVNI KURS

3 x nedeljno = 7 nedelja

INTENZIVNI KURS

5 x nedeljno = 4 nedelje

Učenje jezika nije samo teorija, učenje jezika je PRAKSA!
Ako zaista želite da progovorite jezik koji učite, prijavite se na kurs jezika u našoj školi na Vračaru.
Dođite da učimo zajedno!

Audio

Problemi i poteškoće koje se javljaju prilikom učenja novog stranog jezika poput otežanog razumevanja brzog i nerazgovetnog izgovora govornika kao i kompleksnog diskursa što predstavlja dobru praksu, pripremu i simulaciju situacija u kojima će se naći u originalnom ambijentu.

Video

Korišćenje video zapisa različitog karaktera i sadržaja predstavlja odličan motivacioni instrument u nastavi koji uz odgovarajuću metodiku predavača ima za cilj da se pasivno znanje jezika približi aktivnom u drugačijem, novom i zabavnom jezičkom kontekstu.

Online

Interaktivni online programi provere znanja iz oblasti leksike i gramatike sa bogatim kulturološkim sadržajem kreiran u različitim i zanimljivim formama: tekstualni, slikovni, kviz, ukrštene reči.

Igre

Odličan način da se stečeno znanje utvrdi na neposredan i dinamičan način, sjajan metod za usvajanje novih informacija i znanja u naizgled neobaveznoj formi, aktivnost koja budi pažnju učenika, doprinosi atmosferi i kvalitetu časa.