interaktivne jezičke radionice

Kurs norveškog jezika

engleski

ENGLESKI JEZIK

kurs nemačkog jezika linguistico

NEMAČKI JEZIK

KURS ZA ODRASLE

Promo

200€

Trajanje kursa: 2 ili 1.5 meseci
Fond časova: 40 časova
Trajanje časa: 90 minuta
Termini: 2 ili 3 x nedeljno

PROGRAM I METODOLOGIJA RADA NA KURSEVIMA NORVEŠKOG JEZIKA

Kursevi su organizovani u malim grupama od 3 do 5 polaznika u prijatnom ambijentu naše škole na Vračaru. Rad u malim grupama je presudan za napredovanje u učenju jer profesorima obezbeđuje dovoljno prostora da ispoštuju i na kvalitetan način održe predviđeni program nastave, dok je polaznicima omogućeno da, neposredno nakon pređenog gradiva, upotrebe svoje znanje u formi različitih jezičkih vežbi. 

Trudimo se da, kombinovanjem različitih pristupa u podučavanju stranim jezicima, postignemo krajnje ciljeve programa nastave i da zadovoljimo zahteve i očekivanja naših polaznika. Naš moto je da jezik nije samo teorija već i praksa, što postižemo raznovrsnim interaktivnim pristupom nastavi u želji da naši polaznici što slobodnije primenjuju prethodno stečeno znanje. U nastavi koristimo udžbenik På vei, koji je predviđen za početni i osnovni nivo norveškog jezika, odnosno A1 i A2 nivoe.

kurs nemačkog jezika za tinejdžere linguistico
kurs stranih jezika za odrasle

Teme koje se obrađuju uglavnom su iz svakodnevnog života. Pored vokabulara, novih reči i izraza, svaka lekcija prati bar jednu gramatičku jedinicu primenjenu u okviru  odgovarajućeg teksta. Na ovaj način je postignut uravnotežen odnos gramatike i jezika koji su nerazdvojni elementi u procesu učenja stranog jezika. Osim jezičkih partija, udžbenik kroz lekcije pruža i informacije o norveškom društvu i načinu života, što mi volimo da i dodatno obogatimo još nekim interesantnim i korisnim podacima.

U želji da se naši polaznici što bolje snađu u Norveškoj, trudimo se da njihovo znanje jezika upotpunimo važnim informacijama koje se odnose na običaje i praksu. Kurs vode diplomirani profesori norveškog jezika sa iskustvom u praksi predavanja. Budući da su naši profesori boravili neko vreme u Norveškoj, u mogućnosti su da vam  ,,iz prve ruke” prenesu svoja saznaja o životu u toj zemlji.

linguistico predavač stranog jezika
 • Tip kursa: standardni, poluintenzivni ili vikend
 • Trajanje kursa: 13 ili 10 nedelja
 • Fond časova: 52 školskih / 26 dvočasa
 • Dužina časa: 90 minuta
 • Termini: 2 ili 3 x nedeljno
 • Grupa: 3 – 5 polaznika
 • Cena: 200 evra (plaćanje u ratama)
 • Izlazni test i diploma su uračunati u cenu kursa

U našoj školi se poštuje program Evropskog zajedničkog okvira učenja stranih jezika i radi se po njemu:

 Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR Zajednicki evropski referentni okvir / Nivo Centar za strane jezike Linguistico / Kurs
 Početni A1 A1
 Osnovni A2 A2
 Srednji  B1 B1.1
B1.2
 Napredan  B2 B2.1
B2.2
 Samostalan C1 C1.1
C1.2
 Fluentan C2 C2.1
C2.2

Osnovne informacije o međunarodnom sertifikatu za norveški jezik

SERTIFIKAT NORSKPRØVE

 • Međunarodno priznat sertifikat
 • Norskprøve 3 je sertifikat koji se najčešće traži prilikom apliciranja za posao
 • Jedan od uslova za dobijanje radne dozvole u Norveškoj
 • Ispit se polaže na Narodnom univerzitetu (Folkeuniversitetet) u Norveškoj
 • Neophodan prilikom zapošljavanja ili upisa na master, doktorske ili specijalističke studije na norveškom govornom području
 • Termini za polaganje ispita su oktobar, januar, maj

Za informacije o pripremnim kursevima pri našoj školi možete da nas direktno kontaktirate telefonom ili e-mailom.

Zašto norveški?

Norveški je jezik jedne od ekonomski najstabilnijih zemalja Evrope i sveta koja samim tim nudi brojne mogućnosti za zaposlenje i stručno usavršavanje. Kroz učenje norveškog jezika upoznaćete se sa jednom kulturom okrenutom prirodi i sintezi tradicije i modernosti, a takođe ćete veoma lako moći da se sporazumevate i sa žiteljima Švedske i Danske! Poznavanje jezika kojim govore potomci vikinga će vam uz to omogućiti neposredan kontakt sa delima nekih od najvećih imena svetske književnosti kao što su Henrik Ibsen i Knut Hamsun, kao i sa novim književnim i filmskim talasom kriminalističkih ostvarenja čiji su predstavnici i kod nas popularni Ju Nesbe i Karin Fosum.

kurs norveskog jezika