interaktivne jezičke radionice
engleski

ENGLESKI JEZIK

kurs nemačkog jezika linguistico

NEMAČKI JEZIK

kurs italijanskog jezika linguistico

ITALIJANSKI JEZIK

kurs španskoj jezika linguistico

ŠPANSKI JEZIK

kurs norveskog jezika linguistico

NORVEŠKI JEZIK

NIVOI - EVROPSKI ZAJEDNIČKI OKVIR

nivoi stranog jezika a1,a2,b1,b2,c1,c2
a1 nivo stranog jezika

A1

 • Kandidat razume i koristi svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze.
 • Može da se predstavi, da predstavi druge, da traži i daje informacije o sebi i drugima: gde živi, koje ljude poznaje, stvari koje poseduje.
 • Komunicira na jednostavan način ukoliko sagovornik govori polako i jasno.
a2 nivo stranog jezika

A2

 • Kandidat razume rečenice i frekventne fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima, osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, profesijama, itd.
 • Može da jednostavnim rečenicama izrazi informacije o sebi, neposrednom okruženju i o osnovnim potrebama. Može da popunjava formulare, piše kratka pisma ili razglednice.
b1 nivo stranog jezika

B1

 • Kandidat može da razume ključna značenja u jasnoj i standardnoj formi o temama koje poznaje i koje se odnose na različite poznate aspekte života i rada.
 • Može da se snađe u većini situacija koje su moguće tokom putovanja kroz regione gde se ciljni jezik govori.
 • Može da opiše događaje, iskustva, snove, nade i ambicije i da kratka obrazloženja svojih mišljenja i planova.
b2 nivo stranog jezika

B2

 • Kandidat razume osnovne ideje kompleksnog teksta koji se bavi kako konkretnim, tako i apstraktnim temama.
 • Može da koristi jezik sa nivoom fluentnosti i spontanosti koji omogućava neometanu komunikaciju sa izvornim govornicima.
 • Može da proizvede jasan, detaljan tekst o raznovrsnim temama i objasni svoje mišljenje o nečemu predstavljajući prednosti i nedostatke različitih mišljenja.
c1 nivo stranog jezika

C1

 • Kandidat može da razume različite vrste zahtevnih i dužih tekstova, i da prepozna implicitna značenja.
 • Može da se izrazi spontano i fluentno bez previše očiglednih traženja izraza.
 • Može da koristi jezik fleksibilno i efektivno u socijalnim, profesionalnim i akademskim kontekstima. Može da proizvede jasan, dobro organizovan i detaljan tekst o kompleksnim temama.
c2 nivo stranog jezika

C2

 • Kandidat može da sa lakoćom razume praktično sve što čuje ili pročita. Može da rezimira informacije iz raznih usmenih ili pismenih izvora, da rekonstruiše argumentaciju i ponudi objašnjenja.
 • Može da se izrazi spontano, veoma fluentno i precizno, i da razlikuje fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama.