interaktivne jezičke radionice

CENOVNIK  KURSA STRANIH JEZIKA ZA DECU I ODRASLE

Kursevi jezika za odrasle
engleski,italijanski, nemački, španski
Početni A1; Osnovni A2; Srednji B1 nivo
Način plaćanja: u dve mesečne rate
150 €
Kursevi jezika za odrasle
engleski,italijanski, nemački, španski
Viši B2; Napredni C1; Samostalni C2
Način plaćanja: u dve mesečne rate
170 €
Kursevi jezika za odrasle
norveški
Način plaćanja: u dve mesečne rate
200 €
Kursevi jezika za decu
(dvosemestralni kurs/ 2 časa nedeljno / 60 min)
Način plaćanja: na mesečnom nivou
50 €
Kursevi jezika za tinejdžere
(dvosemestralni kurs/ 2 časa nedeljno / 60 min)
50 €
Individualna nastava
Način plaćanja: po času (90 min)
Način plaćanja: po času (60 min)
15 €

12 €

Poluindividualna nastava
Način plaćanja: po času
10 €
Promo
Promo
Promo