interaktivne jezičke radionice

PREVOĐENJE

Usluge prevođenja za nemački, španski, engleski, italijanski, norveški.

Centar za strane jezike Linguistico u svojoj ponudi obuhvata i profesionalne prevodilačke usluge. Cene prikazane u tabeli su univerzalne, formirane u odnosu na jednu stranu WORD formata od 1800 karaktera, one mogu biti podložne izmenama u odnosu na specifičnost teksta, vremenskog roka za predaju prevoda kao i obima samog prevoda.

Ponuđeni cenovnik se odnosi samo na pismene prevode bez overe sudskog tumača.

Jezik originalnog teksta Jezik na koji se prevodi Cena prevoda u EUR
Literarni Stručni
 ENGLESKI  SRPSKI 10 12
 SRPSKI  ENGLESKI 12 15
 NEMAČKI  SRPSKI 10 12
 SRPSKI  NEMAČKI 12 15
 ŠPANSKI  SRPSKI 10 12
 SRPSKI  ŠPANSKI 12 15
 ITALIJANSKI  SRPSKI 10 12
 SRPSKI  ITALIJANSKI 12 15
 NORVEŠKI  SRPSKI 10 12
 SRPSKI  NORVEŠKI 12 15