interaktivne jezičke radionice

Kurs nemačkog jezika

KURS ZA DECU

50€

Trajanje kursa: 2 semestra
Fond časova: 32 + 40
Trajanje časa: 60 minuta
Termini: 2 x nedeljno

KURS ZA TINEJDŽERE

50€

Trajanje kursa: 2 semestra
Fond časova: 32 + 40
Trajanje časa: 60 minuta
Termini: 2 x nedeljno

KURS ZA ODRASLE

Promo

150€

Trajanje kursa: 2 ili 1.5 meseci
Fond časova: 40 časova
Trajanje časa: 90 minuta
Termini: 2 ili 3 x nedeljno

PROGRAM I METODOLOGIJA RADA NA KURSEVIMA NEMAČKOG JEZIKA

Nastava se odvija u prostorijama naše škole na Vračaru u grupama od 3 do 5 đaka. Osećamo odgovornost pred poverenjem koje nam ukažu naši polaznici i insistiramo na radu u malim grupama jer smatramo da je to vrlo važan faktor prilikom učenja i usvajanja stranog jezika. Rad u malim grupama obezbeđuje našim polaznicima dovoljno prostora i vremena za reprodukovanje naučenog gradiva, vraćanje na nesavladano gradivo, dodatna pitanja i objašnjenja. Naši predavači su diplomirani profesori nemačkog jezika sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi. 

predavanje nemačkog jezika linguistico
kurs stranog jezika za odrasle linguistico

Naša metodologija nastave polazi od toga da radimo sa osobama različitih karaktera, kapaciteta, interesovanja, te da jedinstvena metodika podučavanja stranim jezicima nije lako primenljiva u takvom okruženju. Kombinujemo, stoga, različite pristupe i metode podučavanja koji su se potvrdili efikasnim u praksi. Zahvaljujući njima, razlike unutar grupe, kao i različite jezičke potrebe,  mogu se  veoma jasno savladati i unaprediti. Transparentna jezička građa i jasne jezičke celine olakšavaju proces učenja i usvajanja novog gradiva. Nastojimo da naš koncept rada bude 100% pouzdan i lako primenljiv, tako da su u radu zastupljene autentične jezičke jedinice (za svakodnevicu i posao) koje u prvi plan stavljaju mnoge korisne, savremene i poslovne aspekte. Dodatne materijale poput filma, muzike, didaktičkih video - materijala koristimo za raznoliko oblikovanje nastave kako bi se zadovoljile sve potrebe i sklonosti polaznika kursa. Na taj način,  uz sveobuhvatnu ponudu za multimedijalno učenje, naši polaznici kursa se još bolje pripremaju za svakodnevne situacije u kontekstu nemačkog govornog područja.

Najrazličitiji spektar savremenih tema podstiče opušten pristup tekstovima.  Naša nastava je delotvorna i bliska svakodnevnom životu. Na kraju svake oblasti  radi se test koji bi trebalo da proceni i oceni stepen usvojenog znanja. Na kraju svakog kursa radi se izlazni test koji polaznicima omogućuje da predju na sledeći kurs ili nivo. Nakon položenog testa, polaznici dobijaju diplomu. Polaganje testa i diploma su uračunati u cenu kursa.

Program rada je precizno utvrđen  Evropskim jezičkim okvirom učenja stranog jezika.

predavači kursa stranog jezika linguistico
 • Tip kursa: standardni , poluintenzivan ili vikend
 • Trajanje kursa: 10 ili 7 nedelja
 • Fond časova: 40 školskih / 20 dvočasa
 • Dužina časa: 90 minuta
 • Grupa: 3 – 5 polaznika
 • Cena: 150 evra (plaćanje u ratama)
 • Izlazni test i diploma su uračunati u cenu kursa

Tabelarni pregled nivoa i kurseva za nemački jezik

 Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR / nivoi  Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR / nivoi Centar za strane jezike Linguistico / odgovarajuci nivoi
Ispiti i sertifikati
 Elementarni nivo jezika A1 A1.1 Goethe Zertifikat A1
A1.2
A2 A2.1 Goethe Zertifikat A2
A2.2
 Samostalni nivo jezika  B1 B1.1 Goethe Zertifikat B1
B1.2
B2 B2.1 Goethe Zertifikat B2
B2.2
 Kompetentni nivo jezika C1 C1.1 Goethe Zertifikat C1
C1.2
C2 C2.1 Goethe Zertifikat C2
C2.2

Osnovne informacije o međunarodnom sertifikatu za nemački jezik

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH

 • Međunarodno priznat sertifikat
 • Akreditovan od strane Ministarstva obrazovanja i naučnog istraživanja Nemačke
 • Sertifikat potvrđuje poznavanje odgovarajućeg nivoa jezika: A1,A2, B1, B2, C1 i C2
 • Redovni termini za polaganje ispita : oktobar, februar i jun
 • Neophodan prilikom zapošljavanja ili upisa na master, doktorske ili specijalističke studije na nemačkom govornom području
 • Ovaj ispit se polaže pri Geteovom institutu
 • Za više informacija posetite: http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/enindex.htm

Za informacije o pripremnim kursevima pri našoj školi možete da nas direktno kontaktirate telefonom ili e-mailom.

Zašto učiti nemački?

Svakako je poželjno govoriti i poznavati jezik velike ekonomske sile i evropskog centra moći koji će vam otvoriti mnoge poslovne perspektive i približiti razne oblasti koje se tiču društva i kulture.

U Srbiji je registrovano oko 400 nemačkih firmi.  Mnoge nemačke firme poput Henkela, Simensa i firme Knauf Instalation prebacile su svoje proizvodne pogone u Srbiju.  S druge strane, deficitarna zanimanja u Nemačkoj su iz oblasti zdravstva, informatike, tehnike, matematike i prirodnih nauka. Usled velikog broja otvorenih radnih mesta, mnoge nemačke firme su u potražnji za kvalifikovanim akademskim kadrom iz pomenutih oblasti.

Poznavanje nemačkog jezika vam može pružiti sjajnu perspektivu za vaš posao i zaradu. Pored toga što je jedan od najzastupljenijih jezika u Evropskoj uniji, nemački je, takođe,  jezik nauke i filozofije, Getea, Kafke, Ničea, Betovena, Baha, Mocarta....

zasto-nemacki
zasto-nemacki

Svakako je poželjno govoriti i poznavati jezik velike ekonomske sile i evropskog centra moći koji će vam otvoriti mnoge poslovne perspektive i približiti razne oblasti koje se tiču društva i kulture.

U Srbiji je registrovano oko 400 nemačkih firmi.  Mnoge nemačke firme poput Henkela, Simensa i firme Knauf Instalation prebacile su svoje proizvodne pogone u Srbiju.  S druge strane, deficitarna zanimanja u Nemačkoj su iz oblasti zdravstva, informatike, tehnike, matematike i prirodnih nauka. Usled velikog broja otvorenih radnih mesta, mnoge nemačke firme su u potražnji za kvalifikovanim akademskim kadrom iz pomenutih oblasti.

Poznavanje nemačkog jezika vam može pružiti sjajnu perspektivu za vaš posao i zaradu. Pored toga što je jedan od najzastupljenijih jezika u Evropskoj uniji, nemački je, takođe,  jezik nauke i filozofije, Getea, Kafke, Ničea, Betovena, Baha, Mocarta....

no images were found