interaktivne jezičke radionice

Kurs nemačkog jezika / A2 / osnovni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
A2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Razumeš najčešće korišćene rečenice i izraze koji se odnose na tvoja neposrednia i lična interesovanja poput informacija o nekim osobama ili porodici, kupovini, poslu i bliskom okruženju. U stanju si da vodiš jednostavne rutinske razgovore koji se odnose na direktnu razmenu informacija na opšte i aktuelne teme.  Umeš da predstaviš,služeći se jednostavnim jezičkim elementima,  svoje poreklo i obrazovanje, sredinu i pojmove koji te okružuju, a koji su u neposrednoj vezi sa tvojim nužnim potrebama.

Razumeš izraze i reči česte upotrebe koje su u direktnoj vezi sa tobom (lični podaci, podaci o porodici, kupovina, posao i okruženje).  Uspevaš da razumeš osnovno značenje prostih i jasnih poruka i kratkih oglasa.

Čitaš kratke i jednostavne tekstove i uspevaš da pronađeš određene i predvidljive informacije u materijalima svakodnevne upotrebe poput reklama, jelovnika, radnog vremena, programa. Razumeš jednostavna i kratka pisma lične prirode.

Komuniciraš u jednostavnim i svakodnevnim situacijama koje zahtevaju samo direktnu i jednostavnu razmenu informacija na uobičajene teme i aktivnosti. Učestvuješ u kratkim razgovorima iako ne razumeš dovoljno  da bi bio u stanju da podrziš razgovor sam i  u celosti.

Koristiš niz izraza i rečenica kako bi jednostavnim rečima opisao svoju porodicu i druge bliske osobe, uslove života, lično obrazovanje, prethodni i aktuelni posao.

Pišeš kratke i jednostavne beleške, poruke koji se odnose na tvoje neposredne potrebe. Možeš da napišeš jednostavno pismo lične prirode, na primer, da se zahvališ nekome.

Prepričavanje nezgoda iz svakodnevnog života u prošlosti

Opisivanje sebe, porodice i njenih članova, prijatelja, poznanika i nepoznatih osoba

Davanje uputstava i snalaženje u prostoru

Formulisanje složenijih molbi, uslova, saveta, preporuka, planova, namera i želja; isticanje važnosti nečega; 

Razumevanje kratkih radio emisija, tekstova iz novina, informativnih brošura, tekstova sa internet foruma, reportaža, intervjua, pozivnica, vremeske prognoze, statističkih podataka, kalendara kulturnih događaja, oglasa

Diskusije i argumentovano izlaganje ličnih stavova i naklonosti na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama

Razgovori iz svakodnevnog života: sa komšijama, u restoranu ili kafiću, različitim vrstama prodavnica, pošti, banci, radionicama za popravku el.uređaja, turističkim agencijama, državnim službama itd.

Tvorba reči izvođenjem: imenice sa sufiksima  -ung, -er, -chen

Tvorba reči izvođenjem i kombinovana tvorba: građenje prideva dodavanjem sufiksa –los, - bar, -ig, -isch i prefiksa –un

Komparacija prideva

Deklinacija prideva

Neodređene zamenica einer, eine,eins, welche

Upotreba predloga sa dativom i akuzativom iza glagola stehen, liegen, sitzen, hängen, stecken, stellen, legen, setzen

Prilozi: hierhin, dahin, dorthin, rein, raus, runter, rauf, rüber

Predlozi sa akuzativom: bis, durch, entlang, für, gegen, um...herum

Predlozi sa dativom: obnavljanje gradiva

Povratni glagoli

Glagol lassen

Rekcija glagola

Perfekat glagola sa razdvojnim i nerazdvojnim prefiksima

Pefekat glagola koji se završavaju na –ieren

Preterit modalnih glagola

Konjunktiv II: sollten,wäre, hätte, würde, könnte

Nezavisno složene rečenice uvedene veznicima trotzdem i deshalb

Izrična rečenica uvedena veznikom dass

Uzročna rečenica uvedena veznikom weil

Vremenska rečenica uvedena veznikom wenn

Neupravni govor

Različiti vidovi porodičnih odnosa i stambenih zajednica

Suživot

Životna sredina

Različiti materijali i predmeti iz svakodnevnog života

Ishrana i posuđe

Rad i slobodno vreme

Sport, rekreacija i zdravlje

Obrazovanje

Novac

Saobraćaj

Komunikacija i mediji

Godišnji odmor i raspust

Proslave