interaktivne jezičke radionice

Kurs španskog jezika

KURS ZA DECU

50€

Trajanje kursa: 2 semestra
Fond časova: 32 + 40
Trajanje časa: 60 minuta
Termini: 2 x nedeljno

KURS ZA TINEJDŽERE

50€

Trajanje kursa: 2 semestra
Fond časova: 32 + 40
Trajanje časa: 60 minuta
Termini: 2 x nedeljno

KURS ZA ODRASLE

Promo

150€

Trajanje kursa: 2 ili 1.5 meseci
Fond časova: 40 časova
Trajanje časa: 90 minuta
Termini: 2 ili 3 x nedeljno

PROGRAM I METODOLOGIJA RADA NA KURSEVIMA ŠPANSKOG JEZIKA

Nastava se odvija u prijatnom ambijentu škole stranih jezika Linguistico na Vračaru, koji sam po sebi pokreće na savladavanje jezika i njegovo korišćenje. Tome, svakako, doprinose profesori, koji svoju pozitivnu energiju i ljubav prema jeziku prenose i na svoje učenike i tako zajedno sa lakoćom rade u našoj školi, što na kraju dokazuju rezultati koje su polaznici postigli. Jasan i provereno dobar program, adekvatno opremljene učionice za učenje stranog jezika, društvo dobrih profesora, motivisanih da na najbolji mogući način prenesu znanje polaznicima, predstavljaju obavezan deo atmosfere koju ćete zateći u našoj školi.

Naše grupe imaju od 3 do 5 polaznika. Rad u manjoj grupi omogućava profesoru da svakom ponaosob posveti dovoljno pažnje, da svi polaznici imaju dovoljno prostora da iskažu svoje znanje i da niko ne bude zanemaren. Upravo zahvaljujući radu u malim grupama, pasivno znanje stranog jezika će sasvim sigurno preći u aktivno. U našoj školi postoji mogućnost i individualne nastave, koja je osmišljena tako da odgovori na  posebne  potrebe naših polaznika  u skladu sa ciljem učenja jezika i predviđenim vremenom na raspolaganju.

predavanje španskog jezika - kurs
kurs italijanskog jezika za tinejdžere linguistico

Nastava je dinamična, interaktivna i obogaćena raznovrsnim modernim, didaktičkim, multimedijalnim sadržajima. U tome nam pomaže poznati udžbenik Gente hoy, izdavačke kuće Difusión. Ovaj udžbenik osmišljen je tako da se kroz različite aktivnosti razvijaju sve jezičke veštine: govor, pisanje, čitanje i razumevanje, bez davanja prednosti samo jednoj od njih. Baziran je na stalnoj upotrebi jezika i  interakciji sa drugima. Gramatički deo, koji često predstavlja problem, prikazan je sa fokusom na upotrebu određenih konstrukcija, što doprinosi lakšem i bržem usvajanju jezika. Unutar učionice simuliraju se stvarne situacije i tako se svaki polaznik priprema za slobodnu i dobru komunikaciju u sredini u kojoj se španski jezik govori. U nastavi, pored udžbenika i priručnika, često koristimo i audio-vizuelne materijale i ludičke igre.

Na ovaj način se jezik usvaja kroz uživanje i opuštanje, nastava nije monotona, pasivna i nezanimljiva. Aktivnosti unutar ovih kurseva su veoma dinamične, okrenute su razumevanju, kao i nesvesnom i prirodnom usvajanju jezika. Pored jezika spoznaje se španska i hispanoamerička kultura, koja je neodvojiva od jezika, a ujedno proces učenja čini jednostavnijim jer se stvara bliskost i razumevanje naroda čiji jezik učimo. Spoznajemo svet poezije, umetnosti, pozorišta, filma, ali i prelepih destinacija jednog od najrasprostranjenijih jezika na svetu.

kurs italijanskog jezika za odrasle linguistico
 • Tip kursa: standardni ili poluintenzivan
 • Trajanje kursa: 10 ili 7 nedelja
 • Fond časova: 40 školskih / 20 dvočasa
 • Dužina časa: 90 minuta
 • Grupa: 3 – 5 polaznika
 • Cena: 150 evra (plaćanje u ratama)
 • Izlazni test i diploma su uračunati u cenu kursa
 Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR / nivoi  Zajednicki evropski referentni okvir/ CEFR / nivoi Centar za strane jezike Linguistico / odgovarajuci nivoi
Ispiti i sertifikati
 Elementarni nivo jezika A1 A1 DELE A1
A2 A2 DELE A2
 Samostalni nivo jezika  B1 B1.1 DELE B1
B1.2
B2 B2.1 DELE B2
B2.2
 Kompetentni nivo jezika C1 C1.1 DELE C1
C1.2
C2 C2.1 DELE C2
C2.2

Osnovne informacije o međunarodnom sertifikatu za španski jezik

SERTIFIKAT DELE

 • Zvanični dokument međunarodnog karaktera
 • Akreditovan od strane Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španije
 • Sertifikat potvrđuje poznavanje odgovarajućeg nivoa jezika: A1,A2, B1, B2, C1 i C2
 • Ovaj kurs se polaže pri Institutu Servantes u Beogradu
 • Termini za polaganje ispita: april, maj, jul, oktobar i novembar
 • Za više informacija posetite: http://belgrado.cervantes.es/rs/diplome_srpski/informacije_diplome.htm

Za informacije o pripremnim kursevima pri našoj školi možete da nas direktno kontaktirate telefonom ili e-mailom.

Zašto učiti španski?

Španski je treći najrasprostranjeniji jezik sa gotovo 500 miliona izvornih govornika. Iako je najzastupljeniji u Latinskoj Americi, govori se gotovo na svim kontinentima, tako da španskim jezikom ukupno govori oko 600 miliona ljudi. Melodičan je, lako se uči i veoma brzo se dostiže nivo osnovne komunikacije. Španski je jezik koji je u ekspanziji u oblasti turizma, književnosti i arhitekture. Naučite jezik Almodovara, Servantesa, Lorke, Pikasa i Plasida Dominga.

zašto učiti španski

no images were found