interaktivne jezičke radionice

Kurs nemačkog jezika / C1 / napredni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Razumeš širok spektar dugih i zahtevnih tekstova u kojima uviđaš i implicitna značenja.  Izražavaš se spontano i tečno, često bez zastajanja i poteškoća za pravom reči. Efikasno i fleksibilno koristiš jezik u društvu, profesionalnom okruženju, na stručnim usavršavanjima ili predavanjima na fakultetu. Izražavaš se  jasno, strukturirano i iscrpno o složenim temama, koristeći se različitim iskazima i povezujući ih na razne i ispravne načine.

Razumeš dugačak govor bez  dobre strukture, čije rečenice nisu jasno iskazane već su u implicitnoj formi. Bez mnogo muke, pratiš i razumeš filmove i televizijske emisije.

Razumeš dugačke i kompleksne informativne i književne tekstove i u stanju si da proceniš razliku u stilovima. Razumeš specijalističke članke, poprilično dugačka tehnička uputstva i kada ona izlaze iz domena  tvoje oblasti.

Spontano i opušteno se izražavaš bez potrage za pravim rečima. Uspešno i fleksibilno koristiš jezik kako u društvu tako i na poslu.  Precizno formulišeš ideje i stavove i vešto povezuješ svoja opažanja sa opažanjima tvojih sagovornika.

Služiš se jasnim i određenim opisima koji se odnose na složene teme, pridodajući im sekundarne teme, razvijajući specifične tačke gledišta i izvodeći zaključke na primeren način.

Pišeš jasne i dobro postavljene tekstove, analitički razvijajući lični stav. Pišeš pisma, eseje i izveštaje iznoseći složene argumente i ističući ono što je od posebne važnosti.  Umeš da izabereš odgovarajući stil pisanja u odnosu na čitaoce kojima se obraćaš.

Pripremanje i držanje prezentacije na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama

Role play

Diskusije i argumentovanje iznošenje ličnih stavova i naklonosti na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama

Razumevanje polemičkih komentara, novinskih članaka, reportaža i foto reportaža na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama, savetodavnih tekstova, informativnih tekstova, testova za procenu ličnosti, književnih tekstova (basni), radijskih reportaža, muzičkih kompozicija, radijskih uključenja, radijskog izveštavanja, intervjua, privatnih razgovora, filmskih trejlera, animiranih filmova

Pisanje blogova, dvodnevnog programa turističkog obilaska nekog grada ili zemlje, zvaničnih i privatnih mejlova, predavanja

Stilovi pisanja

Tvorba reči izvođenjem: građenje imenica dodavanjem sufiksa –ar/ -är, -asmus/-ismus, -ment, -anz/-enz, - (a)tion, -ie, -ität, -ur, -tum, -ium

Tvorba reči izvođenjem: građenje prideva dodavanjem sufiksa –ig, -al/-ell, -(a/i)bel, -(i)ös

Tvorba reči slaganjem: građenje glagola dodavanjem prefiksa miss-, zer-, ent-, be-, ver-, durch-, über-, um-, unter- i de-

Tvorba reči slaganjem: brand-, extra-, hyper-, riesen-, super-, tief-, tod-, top- i voll- + pridev

Frazeologizmi

Deklinacija prideva: proširivanje gradiva

Rekcija prideva i popridevljenih participa

Upotreba lične zamenice es

Predlozi sa dativom: entsprechend, samt, fern i zuliebe

Predlozi sa genitivom: angesichts, anlässlich, hinsichtlich, mithilfe, mittels, oberhalb, ungeachtet i unweit

Korelativi

Prilozi beziehungsweise/respektive, und zwar i vielmehr u funkciji veznika

Upotreba modalnih glagola müssen, können, dürfen i wollen za iskazivanje subjektivnog stava govornika

Modalni glagoli i njihove alternative

Gerundiv

Konstrukcija bekommen + particip perfekta

Raspored reči u rečenici: proširivanje gradiva

Upotreba veznika wenn...auch, so i wie...auch za uvođenje rečenica dopusnog značenja

Upotreba veznika es sei denn, (dass)...; außer, (wenn)...; außer dass... i nur dass za uvođenje rečenica restriktivnog značenja

Particip kao zamena za odnosno rečenice

Posledične rečenice: proširivanje gradiva

Uzročne rečenice: proširivanje gradiva

Pogodbene rečenice: proširivanje gradiva

Dopusne rečenice: proširivanje gradiva

Vremenske rečenice: proširivanje gradiva

Namerne rečenice: proširivanje gradiva

Indirektan govor

Moderno potrošačko društvo

Opuštanje u slobodno vreme

Jednojezični rečnici

Razvoj regionalnog turizma

Basne

Karijera, radno okruženje, dohotka

Kultura i institucije kulture

Inteligencija, znanje i naučna istraživanja