interaktivne jezičke radionice

Kurs nemačkog jezika / B2 / viši nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
B2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
B2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
B2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Sposoban si da uočiš ključne delove složenog teksta i da razumeš konkrektne i apstraktne teme. Razumeš sektorijalni jezik svog profesionalnog polja delatnosti. Izražavaš se neposredno i tečno, tako da, bez mnogo poteškoća,  uspešno vodiš razgovor sa izvornim govornicima.  Svoje mišljenje na širok spektar tema izražavaš jasno i detaljno, vešto predstavljaš i  ilustruješ svoje poglede na aktuelne teme, upućuješ na prednosti i mane različitih mogućnosti/opcija.

Razumeš dugačke razgovore i konferencije,  pratiš složenu debatu pod uslovom da ti je tema relativno bliska. Razumeš veći deo vesti i televizijskih emisija koji se odnose na aktuelne činjenice, razumeš veći deo filmova na standardnom jeziku.

Čitaš članke i izveštaje na aktuelne teme u kojima autor teksta zauzima određeno mesto i  izražava svoje jasno određeno stanovište. Razumeš savremeni narativni tekst.

Razgovaraš na zadovoljavajućem stepenu neposrednosti i opuštenosti da bi postigao interakciju sa izvornim govornicima. Aktivno učestvuješ u diskusijama poznate sadržine izražavajući i braneći svoja stanovišta.

Jasno i artikulisano se izražavaš na širok spektar tema koje su predmet tvog interesovanja. Izražavaš vlastito mišljenje na aktuelne teme upućujući na prednosti i mane različitih opcija.

Pišeš jasne i dobro strukturisane tekstove na različite teme koje te interesuju. Pišeš eseje i izveštaje, izlažući podatke i razloge koji su u korist ili protiv u odnosu na određeno stanovište. Pišeš pisma ističući značaj koji lično pridaješ iskustvu i događajima.

Razumevanje radio i tv reportaža, privatnih razgovora, poruka na telefonskim sekretaricama, izlaganja stručnjaka iz različitih delatnosti, kratkih studentskih filmova, poslovnih razgovora, polemičkih komentara, stručnih članaka, informativnih video materijala, odeljaka iz književnih tekstova, novinskih članaka na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama, informativnih brošura i flajera

Pisanje pisama novinama ili časopisima u kojima se iskazuju argumentovani ili subjektivni stavovi (tzv. ”pisma čitalaca”), žalbi, motivacionih pisama, sažetog prikaza pročitanog teksta i komentara na internet forumu

Diskusije i argumentovanje iznošenje ličnih stavova i naklonosti na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama

Razumevanje i vođenje dužih intervjua

Razgovori tokom privatnih poseta prijateljima i poznanicima, na aerodromu, u prodavnicama 

Pisanje pozivnica, zvaničnih i privatnih mejlova, propratnih pisama, prijava (posao, praksa, konkurs, studije)

Pripremanje i držanje prezentacije

Predstavljanje umetnika različitih muzičkih žanrova iz zemlja nemačkog govornog područja

Razumevanje dužih reklamnih brošura, novinskih članaka, reportaža na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama, oglasa za zapošljavnje, video materijala, anketa, filmskih trejlera i sekvenci iz filmova, radio intervijua i emisija, informacija pruženih telefonom, muzičkih kompozicija, reklamnih spotova

Formulisanje i argumentovano izlaganje predloga i želja

Tvorba reči: izvođenje, slaganje i kombinovana tvorba - obnavljanje gradiva

Tvorba reči izvođenjem: građenje priloga dodavanjem sufiksa –weise

Tvorba reči: poimeničavanje glagola

Tvorba reči pretvaranjem: popridevljavanje (adjektivizacija) i poimeničavanje (supstantivizacija) particip prezenta i perfekta

Rekcija imenica

Rekcija prideva

Prilozi za vreme: obnavljanje gradiva

Prilozi za način: obnavljanje gradiva

Korelativi

Glagol lassen: obnavljanje gradiva

Upotreba modalnog glagola sollen za iskazivanje subjektivnog stava govornika

Pasiv stanja

Pasivne konstrukcije

Futur II

Konjunktiv II: upotreba

Posledične rečenice

Odnosne rečenice u funkciji subjekta i objekta

Pogodbene rečenice sa i bez veznika wenn

Vremenske rečenice: obnavljanje gradiva

Nezavisno složene rečenice: obnavljanje gradiva

Dopusne rečenice: obnavljanje gradiva

Načinske rečenice: obnavljanje gradiva

Poredbene rečenice: obnavljanje gradiva

Indirektan govor: obnavljanje gradiva

Životna dob, prijateljstvo, ljubav, porodica

Međuljudski odnosi

Pozicije u poslovnom okruženje i aktivnosti

Razonoda

Mediji

Reklame i reklamni spotovi

Obrazovanje i mladi, njihova perspektiva nakon okončanja školovanja

Telo, zdravlje, ishrana

Život u gradu

Usluge

Nemački jezik i dijalekti

Rečnici i njihovo korišćenje

Proslave i zabave

Uređenje stana

Obrazovanja i zanimanja

Muzika

Kupovina i navike

Kompjuteri i kompjuterska oprema