interaktivne jezičke radionice

Kurs nemačkog jezika / C2 / samostalni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Bez poteškoća razumeš sve ono što čitaš i slušaš. Sposoban si da prepričaš sadržaje iz različitih izvora, pismenih ili usmenih, i da na koherentan način izložiš dodatne razloge i objašnjenja  u vezi sa njima. Izražavaš se spontano, tečno I precizno upotrebljavajući  takođe  suptilne nijanse značenja u domenu složenog jezičkog konteksta.

Bez poteškoća razumeš sve (govorne) forme jezika, direktnog govora ili prenosa, I ako izvorni govornik  brzo vodi razgovor pod uslovom da imaš vremena da se navikneš na akcenat.

Sa lakoćom razumeš sve forme pisanog jezika uključujući i teorijske tekstove, složene po svojoj strukturi I jeziku poput udžbenika, stručnih članaka I književnih dela.

Bez poteškoća učestvuješ u svakom razgovoru I diskusiji I bliski su ti kako idiomatski izrazi tako I kolokvijalni jezik.  Opušteno se izražavaš I jasno razlikuješ tanane nijanse u značenju. U slučaju poteškoće, uspešno se vraćaš na sporno mesto razgovora , reformulišući ga tečno bez ometanja sagovornika.

Služiš se jasnim I tečnim opisima I argumentima, stilom koji je prilagođen kontekstu koristeći se efikasnom logičkom strukturom  zahvaljujući kojoj sagovornik jasno uočava najvažnije delove razgovora.

Pišeš jasne, pitke I stilski prilagođene tekstove. Pišeš pisma, izveštaje I članke složene forme , pružajući  sadržaju efikasnu logičku strukturu koja pomaže sagovorniku da uoči najbitnije delove teksta. U stanju si da  pišeš sažetke I recenzije književnih dela I stručnih tekstova.

Provera i primena svih znanja i veština stečenih na prethodnim nivoima

Priprema za polaganje ispita C2

Obnavljanje gradiva

Jezik i komunikacija

Nemački jezik i drugi živi jezici

Moć medija

Prošlost i sadašnjost

Međuljuski odnosi: neiskrenost, vrline i mane, moć

Vaspitanje i obrazovanje

Naučna otkrića i tehnika

Životna sredina i njena zaštita

Medicina: prošlost i sadašnjost

Osobenosti, nadarenost, osećanja

Umetnost i stvaralaštvo

Književnosti i književna dela

Politika i država