Il Ritratto di una Citta

trieste_logo

Može li jedna izložba da dočara u potpunosti jedan grad?

Svakako da ne, i u slučaju Trsta, to je još manje moguće. Trst treba gledati, proći, istražiti, treba ga otkriti na ulicama i trgovima, ulazeći u palate, crkve, muzeje, osluškujući žamor ljudi, vetar, more. Trst je poprilično veliki grad u svakom smislu, da bi mogao da bude sažet u jedan ograničen, premda veliki prostor stare Ribarnice.

Ova izložba je samo jedan od mnogih pokušaja da se predstavi i istraži Trst kako bismo shvatili njegovu veličinu.

U centru pažnje je veoma važan i značajan period istorije Trsta, četvrt veka od 1891 do 1914, kada su se smenjivali događaji koji će obeležiti zauvek lice i dušu grada, vreme ekonomskog napretka i socijalnih tenzija, siromaštva i sveprisutnosti kulture, političkih borbi i svetskog sjaja. Svet koji se iznenada raspada sa Velikim ratom, ostavljajući za sobom trag žaljenja kao i mnogo odlomaka iz života u gradskim muzejima.

Ideja o izložbi rodila se 2014 god. kada se pokrenula međunarodna rasprava o uzrocima i posledicama prvog svetskog konflikta. Želja i potreba je bila da se opiše barem u naznakama ono što je izbijanje rata značilo za Trst, kraj jedne epohe i njeno arhiviranje. Nije moglo biti boljeg mesta od stare glavne Ribarnice, sada Salone degli Incanti ,koje bi podržalo i ugostilo rekonstrukciju puta kroz istoriju “ Velikog Trsta“, simbola gradskih stremljenja, vere u posao i neraskidive povezanosti s morem.

Centar za strane jezike Linguistico

no images were found