interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika / A1 / početni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
A 1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Učenik razume i koristi jednostavne izraze koji mu pomažu da ostvari osnovnu komunikaciju. Na ovom nivou on ume da se predstavi, kao i da zatraži od sagovornika osnovne informacije. Učenik može učestvovati u interakciji pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovetno.

NIVO A1 (40 dvočasa, 10 nastavnih jedinica)

Vokabular: brojevi od 0 do 12; države; alfabet; stvari koje nosimo u torbi; neodređeni članovi a/an; ljudi; množina

Gramatika: lične i prisvojne zamenice I, my, you, your, he, his, she, her

Komunikativne veštine:pozdravljanje i otpozdravljanje; predstavljanje (ime i prezime); upoznavanje; brojevi telefona

Vokabular: različite nacionalnosti; različite profesije; načini pozdravljanja; brojevi od 13 do 100

Gramatika: glagol be u jednini: potvrdni, upitni i odrični oblik

Komunikativne veštine: imejl adrese; pitanja lične prirode

Vokabular: pridevi; pridev very; porodica; hrana i piće

Gramatika: glagol be u množini: potvrdni, upitni i odrični oblik; prisvojno ‘s; lične zamenice (I, you…) i prisvojni pridevi (my, your…)

Komunikativne veštine: novac i cene; u kafiću

Vokabular: izrazi sa like, have, live, work, study; aktivnosti u slobodno vreme; stvari koje kupujemo: this, that, these, those; dani u nedelji

Gramatika: prosto-sadašnje vreme (I, you, we, they): potvrdni, odrični i upitni oblik

Komunikativne veštine: u prodavnici; tačno vreme

Vokabular: svakodnevne aktivnosti; vremenski izrazi sa on, in, at; hrana i piće; priloške odredbe za vreme i izrazi sa every

Gramatika: prosto-sadašnje vreme (he, she, it): potvrdni, odrični i upitni oblik

Vokabular: mesta u gradu; stvari koje nosimo u torbi; odeća; boje

Gramatika: upotreba a, some, a lot of, there is/there are, any

Komunikativne veštine: u turističkom informacionom centru

Vokabular: stvari koje nam se (ne) dopadaju: love, like, hate; sposobnosti; prostorni predlozi; internet

Gramatika: zamenice u funkciji objekta; upotreba glagola can za izražavanje sposobnosti

Komunikativne veštine: tražiti i davati upitstva

Vokabular: godine i izrazi sa prošlom referencom; meseci i datumi; višecifreni brojevi

Gramatika: prosto-prošlo vreme glagola be: potvrdni, odrični i upitni oblik

Komunikativne veštine: razgovor o danima i datumima; davanje predloga

Vokabular: načini prevoza; praznici; na stanici; upitne reči

Gramatika: prosto-prošlo vreme (pravilni i nepravilni glagoli): potvrdni, odrični i upitni oblik

Komunikativne veštine: kupovati vozne karte

Vokabular: budući planovi, izrazi sa budućom referencom; izrazi sa have, watch, go, go to; pridevi koji opisuju osećanja

Gramatika: blisko-buduće vreme: be going to (potvrdni, odrični i upitni oblik)

Komunikativne veštine: otpozdravljanje