interaktivne jezičke radionice

Kurs engleskog jezika / C1 / napredni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C1.2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Na ovom nivou učenik razume različite vrste zahtevnih i dužih tekstova ili razgovora. Izražava se sa lakoćom i fluentno bez previše primetnog traženja izraza. Efektivno koristi jezik u socijalnim, akademskim i profesionalnim kontekstima. Učenik može da proizvede dobro strukturiran i detaljan tekst o kompleksnim temama.

NIVO C1 (40 dvočasa, 12 nastavnih jedinica)

Vokabular: jezička kompetencija; obrazovanje; glagolski izrazi

Gramatika: glagolski sistem engleskog jezika; upotreba pomoćnih glagola

Komunikativne veštine: održavanje konverzacije

Vokabular: izražavanje frekventnosti; osećanja i stavovi; građenje reči: sufiksi

Gramatika: navike u sadašnjosti i prošlosti, radnje i stanja koja se ponavljaju; upotreba be used to i get used to

Komunikativne veštine: jezik diskusije; iskazivanje (ne)slaganja na učtiv način

Vokabular: vrste krivičnih dela, počinioci krivičnih dela i glagoli u vezi sa krivičnim delima; krivično delo i kazna; glagoli i predlozi

Gramatika: drugi kondicional; zamena za if; treći kondicional

Komunikativne veštine: davanje, odbijanje i prihvatanje ponuda

Vokabular: frazalni glagoli; knjige i čitanje; sastavni i suprotni veznici; hiperbola

Gramatika: narativni glagolski oblici; trajni prošli perfekat; restriktivne i nerestriktivne relativne klauze, participske klauze

Komunikativne veštine: iskazivanje iznenađenja

Vokabular: životinje; biljke; pridevi kojima se iznosi neko mišljenje

Gramatika: načini komparacije; glagolske forme sa budućom referencom, trajno-buduće vreme

Komunikativne veštine: jezik diskusije; iznošenje mišljenja i stavova

Vokabular: izrazi sa take; složeni pridevi koji opisuju karakterne osobine

Gramatika: upotreba forme glagol + ing; modalni glagoli; stepeni sigurnosti u vezi sa nekom budućom radnjom

Komunikativne veštine: učtiva prekidanja

Vokabular: statični glagoli; biznis i trgovina; internet; građenje reči: prefiksi

Gramatika: svršeni i trajni glagolski vidovi; dinamični i statični glagoli; sadašnji perfekat i trajni sadašnji perfekat

Komunikativne veštine: telefoniranje

Vokabular: odnos sa novcem

Gramatika: iskazivanje želja: I hope…, It’s time…, should have

Komunikativne veštine: načini izvinjavanja

Vokabular: bioskop

Gramatika: pasiv

Komunikativne veštine: davanje i (ne)prihvatanje predloga

Vokabular: kućni poslovi; reči: muški, ženski i srednji rod; složene imenice i pridevi

Gramatika: upotreba have/get something done, get somebody to do something, do something yourself; kvantifikatori

Komunikativne veštine: diskusija u vezi sa porodicom; razlike između muškaraca i žena

Vokabular: kolokacije u vezi sa poslom

Gramatika: opisivanje budućih događaja; budući perfekat

Komunikativne veštine: planovi za budućnost

Vokabular: kolokvijalne reči/izrazi; kolokacije u vezi sa vestima

Gramatika: modalni glagoli: zaključivanje u sadašnjosti i prošlosti

Komunikativne veštine: stvari koje bi uradio/la da si mogao/la