interaktivne jezičke radionice

Kurs Italijanskog jezika /A2/ osnovni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
A 2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
A2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Osnovni A2 nivo je podeljen na dva modula ili kursa A2.1. i A2.2. Znanje i jezičke kompetencije koje se stiču na ovom nivou  podrazumevaju razumevanje fraza i uputstava učestale upotrebe od neposredne važnosti (npr. osnovne informacije o osobama ili porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, poslu). U pitanju su rutinske aktivnosti koje se odnose na razmenu jednostavnih podataka u vezi sa opštim I čestim temama, kao što su sposobnost da se na jednostavan način opiše lično iskustvo ili ambijent u kojem se nalazimo ili kojem pripadamo kao i da se izraze naše osnovne potrebe.  Na ovom nivou se od polaznika očekuje tačna upotreba jednostavnih jezičkih struktura, poznavanje osnovnih jezičkih fraza kao i skupova reči.

Polaznik prati i razume kratke dijaloge standardnog jezika na poznate teme . U stanju je da prati detaljna uputstva (proste tehničkeinformacije, operativna uputstva svakodnevne primene), razume i izvodi osnovne informacije iz kratkog audio-zapisa, prati i razume u glavnim crtama osnovne informacije televizijskog programa odnosno samo one koje su jasno i jednostavno predstavljene.

Polaznik je u mogućnosti da identifikuje i razume podatke jednostavne strukture  u pisanim dokumentima  (pisma, brošure, kratki novinski članci), razume jednostavna pisana uputstva koja se odnose na tehničkeuređaje iz svakodnevne primene, razume pravila ukoliko su izražena jednostavnim jezikom.

Polaznik je sposoban da učestvuje u složenijim situacijama i kratkoj konverzaciji pod uslovom da sagovornik, ukoliko je to potrebno, sarađuje, sposoban je da uspešno vodi svakodnevni ,rutinski razgovor (postavlja I odgovara na pitanja, razmenjuje ideje I podatke na poznate teme u svakodnevnim situacijama), ume da jednostavno I tečno opiše različite pojmove.

Polaznik je sposoban da učestvuje u složenijim situacijama i kratkoj konverzaciji pod uslovom da sagovornik, ukoliko je to potrebno, sarađuje. Polaznik je takođe sposoban da uspešno vodi svakodnevni, rutinski razgovor (postavlja i odgovara na pitanja, razmenjuje ideje i podatke napoznateteme u svakodnevnimsituacijama). Ume i da jednostavno i tečno opiše različite pojmove.

Polaznik može da zabeleži kratke i jednostavne stavke koje se odnose na osnovne potrebe. Može da sastavi određene tekstove na opšte teme. Sposoban je da napiše  jednostavno pismo izražavajući zahvalnost ili izvinjenje.

Opis odmora ili putovanja

Postavljanje pitanja i pružanja informacija koje se tiču saobraćaja

Komunikacija i snalaženje u prodavnicama prilikom kupovine

Opis porodice

Opis događaja iz prošlosti

Opis situacija i navika iz prošlosti (opis sopstvenog detinjstva)

Opis fizičkog izgleda i karaktera

Opis stana

Postavljanje pitanja i pružanja informacija vezanih za nekretnine (stan, soba), izdavanje ili kupovinu ...

Razgovori o zdravlju

Traženje informacija o tuđem zdravlju i pružanje saveta koji se odnose na zdravlje 

Prikaz perioda školskog ili stručnog usavršavanja    

Izražavanje namere za nečim / pravljenje  planova za budućnost

Izražavanje pretpostavke, sumnje

Davanje obećanja

Traženje i pružanje informacija  o merama, oblicima i materijalima predmeta iz svakodnevne upotrebe

Putovanja, prevozna sredstva, destinacije za odmor

Aktivnosti na odmoru ili tokom slobodnog vremena

Vremenske odrednice za prošlost

Tipovi robe i prodavnica

Ambalaža i pakovanja

Odrednice za količinu

Odeća i aksesoar/ vrste materijala/ dizajn

Pridevi za opis odeće

Imenice koje određuju rodbinske odnose      

Pridevi za opis fizičkog izgleda i karaktera

Stepen obrazovanja, predmeti, ocene

Prostorije u stanu ili kući, nameštaj, kućni predmeti

Materijali i oblici

Bolesti i smetnje

Delovi tela

Fraze koje izražavaju osećanja ili stanje duha

Sve gramatičke strukture iz A1 nivoa

Slaganje imenica i prideva

Prisvojni pridevi

Promena pravilnih i nekih nepravilnih glagola u perfektu i imperfektu

Futur

Imperativ

Akuzativne i dativne zamenice

Slaganje akuzativnih zamenica sa prošlim participom

Povratne zamenice

Položaj zamenica sa imperativom i infinitivom

Bezlična konstrukcija sa ,,si’’

Partitivno ,,ne’’

Predlozi (prosti i sa određenim članom)

Neke zamenice i neodređeni pridevi

(niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni)

Komparacija prideva

Složene rečenice: odnosne, hipotetičke, uzročne, vremenske i veznici koji ih uvode