interaktivne jezičke radionice

Kurs italijanskog jezika/B1/ srednji nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
B 1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Srednji B1 nivo je podeljen na dva kursa ili modula B1.1 i B1.2. Polaznik je u stanju da komunicira sa izvornim govornicima. Ume da priča o sebi, svom poslu, ličnim interesovanjima i u stanju je da napiše jednostavne i složenije tekstove o značajnim svakodnevnim I ličnim stvarima. Pravilno koristi rečenične strukture i uobičajene izraze koji se odnose na predvidljive situacije. Vokabular zadovoljava teme opšteg karaktera poput porodice, hobija, posla, putovanja, aktuelnosti.

Polaznik  razume najvažnije tačke jasnog diskursa standardnog jezika. Sposoban je da prati lekcije ili predavanja koji su u skladu sa stepenom njegove jezičke kompetencije ukoliko je izlaganje jasno i dobro strukturisano. Razume jednostavna tehnička uputstva za korišćenje aparata iz svakodnevne upotrebe, razume značajan deo teksta televizijskih i radio-novosti ili audio-materijala ukoliko su u okvirima standardnog jezika.

Polaznik može da čita linearne i jednostavne tekstove iz  polja ličnog interesovanja. U stanju je da prelazi duže tekstove u potrazi za specififičnim podacima i ume da pronađe  informacije iz teksta kako bi završio zadatak. Razume uputstva za korišćenje  aparata pod uslovom da su napisana linearno i jasno.

Polaznik je u stanju da se fluentno izrazi iznoseći jasne narativne i deskriptivne jezičke sadržaje. Uspeva da priča o filmu ili knjizi opisujući sopstvene utiske. U stanju je da obrazlaže na dovoljno jasan način ili da vodi, prethodno pripremljeno,kratko izlaganje.

Polaznik je sposoban da piše linearne i složene tekstove, kao što su opisi, prepričavanje iskustava ili drugih priča izražavajući pri tome osećanja i utiske. Uspeva da napiše esej ili kratak izveštaj na teme ličnog interesovanja. Polako stiče sigurnost da sažima i pismeno iznosi informacije.

Integrisane sposobnosti učenja

Polaznik je sposoban da hvata beleške kao i da obeleži i primeti spisak ključnih stavki tokom lekcije pod uslovom da je govor jasan i dobro strukturisan. U stanju je da kratke pisane odlomke parafrazira na jednostavan način.

Pripovedanje priče ili događaja iz prošlosti

Opis  situacija ili činjenica iz prošlosti

Izražavanje želja, snova ili očekivanja

Upućivanje ljubazne molbe, zahteva

Pružanje saveta

Izražavanje prognoze

Formulisanje hipoteze

Skiciranje budućih planova

Izražavanje sumnje ili pretpostavke

Upoređivanje podataka

Upućivanje na predmete, osobe, mesta, količinu

Formulisanje definicija

Životna doba (detinjstvo, mladost, starost)

Izarazi koji se tiču vremenskih prilika

Posao

Škola i učenje

Izrazi koji se koriste prilikom pisanja formalnih pisama (prilikom zapošljavanja ili ličnog usavršavanja), pisanje radne biografije

Gradski ambijent

Priroda (flora i fauna)

Ponavljanje i proširavanje vokabulara vezanog za fizički opis ili opis karaktera

Izrazi koji uvode subjektivni stav

Veznici  i diskursni markeri

Dalje usavršavanje perfekta i imperfekta

Pluskvamperfekat

Prosti perfekat

Prezent kondicionala i kondicional prošli

Futur I (pretpostavke u futuru)

Futur II

Konjunktiv prezenta i perfekta

Komparativ i superlativ prideva (nepravilni oblici)

Naglašeni i nenaglašeni oblik zamenica

Združeni oblici akuzativnih i dativnih zamenica

Relativne zamenice

Pasivna forma

Si passivante

Upotreba rečce ci i rečce ne

Neodređeni pridevi i zamenice