interaktivne jezičke radionice

Kurs italijanskog jezika / B2 / viši nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
B 2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
B2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
B2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Polaznik razume standardni jezik bilo u govornoj ili snimljenoj formi, razume dinamičan razgovor izvornih govornika, kao i ključne delove govora konferencija, razgovora, izveštaja akademskog i profesionalnog tipa koji su jezički i sadržajno kompleksni. Razume gotovo sve radio- informativne tekstove (takođe i televizijski program i vesti) ili drugi audio-materijal na standardnom jeziku, prepoznajući raspoloženje i stav govornika.

Polaznik je u stanju da u potpunosti čita samostalno, prilagođavajući stil i brzinu čitanja različitim tekstovima i ciljevima. Sposoban je da brzo prepozna sadržaj i značaj novih informacija, članaka, izveštaja koji se odnose na profesionalne teme ili studije. Može da razume specijalističke članke iz stručne ili srodne oblasti. U stanju je da razume i sledi poprilično dugačke i složene instrukcije iz stručne oblasti.

Polaznik je u stanju da reprodukuje jasne i precizne opise na različite teme određenog polja interesovanja. Može da pruži i postavi objašnjenje na sistematičan i jasan način, objašnjavajući i podržavajući sopstveno stanovište na sasvim sveobuhvatan i artikulisan način. U stanju je da izlaže na različite teme pokazujući opuštenost i lakoću u izražavanju.

Polaznik može da napiše jasne i artikulisane tekstove na različite teme interesovanja, sposoban je da napiše esej ili izveštaj,razvijajući temu na sistematičan način. Polaznik ume da sažme informacije i teme iz različitih izvora i oblasti. U stanju je da na jasan i precizan način opiše događaje, iskustva u okviru koherentnog testa, pridržavajući se i sledeći odgovarajuća pravila pojedinačnih vrsta tekstova. Ume da napiše recenziju filma, knjige ili pozorišne predstave.

Integrisane sposobnosti učenja

Polaznik je sposoban da zapisuje beleške, da izdvoji najbitnije stavke tokom dobro strukturiranog predavanja ili lekcije, može da rezimira široki spektar informativnih tekstova, radnju i sekvence nekog filma, komentarišući i analizirajući suprotstavljena gledišta .

Prepričavanje istorijskih događaja

Izražavanje mišljenja, stavova, želje, nepotvrđenih informacija u sadašnjosti ili prošlosti

Upotreba hipoteze u prošlosti

Izražavanje neophodnosti u sadašnjem ili prošlom vremenu

Izlaganje neke teze ili argumentacije

Odgovor na nečije mišljenje ili tezu

Učestvovanje u diskusiji, raspravi

Izražavanje budućnosti u prošlosti

Prefiksi i sufiksi

Složenice

Odgovarajućaleksikazapređenetematskeoblasti

Uvod u specijalizovanu leksiku stručnih oblasti

Ponavljanje prošlih vremena (passatoprossimo, imperfetto, trapassatoprossimo)

Passato remoto i trapassato remoto

Konjunktiv sadašnjeg i prošlog vremena

Zavisne rečenice koje zahtevaju upotrebu konjunktiva (namerne, vremenske, načinske, uslovne, koncesivne)

Bezlične konstrukcije sa konjunktivom (bisogna che, è necessario che, è importante che...)

Konjunktiv imperfekta i vremena trapassato prossimo

Upotreba prošlog kondicionala

Upotreba prošlog futura

Direktni i indirektni govor

Delovi savremene istorije Italije

Ekonomija i Made in Italy

Odlomci italijanske kniževnosti

Italijanski jezik: istorija, varijeteti, žargon

Državno uređenje: državni poredak Republike Italije, političke partije, autonomne države u Italiji

Društvo: porodica, imigracija i emigracija, aktuelnosti

Film i pozorište