interaktivne jezičke radionice

Kurs italijanskog jezika / C1 / napredni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C 1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Kandidat uspeva da prati opsežan i artikulisan (dobro strukturiran) razgovor o apstraktnim i složenim temama koje su izvan uobičajenog govornog opsega, sa relativnom lakoćom prati konferencije i debate. U stanju je da prepozna mnoge idiomatske i kolokvijalne izraze i da uoči promene u govornom registru, ume da razume specifične informacije iz javnih oglasa i pored lošeg kvaliteta pri emitovanju. Može da razume složene tehničke informacije, razume široki spektar materijala snimljenog ili emitovanog na televiziji ili radiju čak iako nisu u potpunosti u okvirima standardnog jezika.

Kandidat je sposoban da detaljno razume dugačke i složene tekstove koji su bliski ili manje bliski užoj stručnoj oblasti, uspeva da detaljno razume poprilično dugačke i složene instrukcije koje nisu nužno u okvirima uobičajenog jezičkog registra.

Kandidat je osposobljen da opisuje i da  jasno i  precizno izlaže o složenim temama. Vešt je u elaboriranom prepričavanju i pripovedanju tokom kojih ume da razvijeo dređena stanovišta i da iznesezaključak na odgovarajući način.

Kandidatume da pišejasne i dobro strukturirane tekstovena složene teme. Osposobljen je da razrađujeopise, maštovite tekstove. U stanju  je da pismeno izlaže na jasan i dobro artikulisan način,koristeći se ličnim stilom koji je prilagođen čitaocu kome se obraća i u skladu sakonvencionalnim tekstualnim rodovima.

Integrisane sposobnosti pri učenju

U stanju je da pravi opsežne beleške  dok  precizno i u potpunosti  registruje i prima informacije, ume da ponovi i reprodukuje dugačke i teške tekstove.

Naglašavanje objekta radnje

Opis pravila neke igre

Instrukcije za upotrebu

Upućivanje pitanja i molbe u sadašnjem i prošlom vremenu

Upućivanje odobrenja u sadašnjem i prošlom vremenu

Upućivanje  na tuđi razgovor

Sažeto izražavanje pomoću zavisnih implicitnih rečenica   

Ispravno davanje odgovora ili reagovanje na dati jezičkiregistar

Korišćenje odgovarajućih jezičkog registra u datim okolnostima

Prefiksi i sufiksi

Složenice

Sinonimi i antonimi

Uvod u stručne jezike

Slaganje vremena u indikativu i konjunktivu u odnosu na budućnost, sadašnjost i prošlost

Neodređeni načini: infinitiv, gerund i particip

Polivalentno che

Frase scissa

Dublja analiza tematskih celina B1 i B2 nivoa

Elementi istorije umetnosti i istorije muzike