interaktivne jezičke radionice

Kurs italijanskog jezika / C2 / samostalni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C 2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

Kandidat bez problema razume sve tipove govornog jezika (u direktnoj ili emitovanoj formi) kako direktnog govora tako i  emitovanog, čak i kada izvorni govornik brzo priča (pod uslovom da imavremena da se navikne i prilagodi akcentu). Sa lakoćom razume praktično sve oblike pisanog jezika, uključujući i teoretske tekstove, složene jezičke strukture, poput stručnih udžbenika, specijalizovanih članaka i književnih dela.

Kandidat s lakoćom učestvuje u svim razgovorima i diskusijama i poznati su mu govorni i idiomatski izrazi. Sposoban je da se s lakoćom izrazi, precizno praveći suptilne nijanse u značenju.U slučaju poteškoće, uspeva da se vrati na razgovor i da ga ponovo tečno i neposredno formuliše, a da to niko ni ne primeti.

Tečno i jasno iznosi opise i argumente, stilom primerenom kontekstu, koristeći se logičnom strukturom koja pomaže sagovorniku da uoči ključne tačke koje bi trebalo da zapamti.

Pokazuje veliku fleksibilnost u formulisanju ideja u različitim jezičkim formama kako bi sa preciznošću izrazio suptilne nijanse u značenju i kako bi istakao, razlikovao ili uklonio nedoumice. Dobro vlada idiomatskim i kolokvijalnim izrazima.

Kandidat je osposobljen da piše pitke,  jasne i stilski primerene tekstove. U stanju je da piše pisma, izveštaje i složene članke, sledeći i poštujući sve vreme ispravnu i logičnu jezičku strukturu koja bi trebalo da ukaže krajnjem primaocu poruke na ključne tačkekoje bi trebalo uzeti u obzir. Kandidat ume da piše recenzije i sažetke književnih dela i stručnih tekstova.

Upotreba kolokvijalnog registra

Razgovor o naučnim dostignućima

Komentarisanje statističkih podataka

Diskusija o finansijskim planovima

Razgovor o metodama za sproveđenje nekog istraživanja

Dijalektizmi

Birokratski izrazi

Neologizmi

Latinizmi

Pleonastično non

Dislocazione a sinistra

Dislocazione a destra

Tema sospeso

Frase pseudoscissa

Italijanska poezija

Italijanski plesovi

Vicevi i šale