interaktivne jezičke radionice

Kurs nemačkog jezika / B1 / srednji nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
B1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Razumeš ključne elemente standardne konverzacije koja se odnosi na opšta pitanja kao što su posao, škola, slobodno vreme... Uspešno vladaš većim delom situacija koje se mogu susresti tokom  puta u inostranstvo.  Izražavaš se jednostavno i povezano zahvaljujući poznatim temama i ličnim interesovanjima. Možeš da prepričaš događaje i iskustva, da opišeš snove, nadanja, ciljeve i da motivišeš planove i mišljenja ili da ih ukratko objasniš.

Razumeš glavne delove jasnog govora standardnog jezika koje najčešće srećeš na poslu, u školi, u slobodno vreme. Uspevaš da razumeš suštinu televizijskog i radijskog programa o aktuelnim temama ili onim koje su predmet tvog ličnog ili profesionalnog interesovanja pod uslovom da se  govori relativno sporo i jasno.

Razumeš pisane tekstove tekuće upotrebe koji se odnose na svakodnevnicu ili na posao. U stanju si da razumeš opis događaja, osećanja, želja u ličnim prepiskama.

Uspešno vladaš situacijama sa kojima se susrećeš tokom putovanja u zemlji jezičkog područja. Učestvuješ bez prethodne pripreme u razgovorima na poznate teme, teme ličnog interesovanja ili onih koje se tiču svakodnevnice kao što su: porodica, hobi, posao, putovanja i aktuelnosti.

Opisuješ različite događaje, iskustva, svoje snove, nadanja i ciljeve koristeći se jednostavnim izrazima i povezujući ih. U stanju si da u kratkim crtama izneseš i obrazložiš svoje stavove i planove.  Umeš da prepričaš neku priču ili radnju iz knjige ili filma i da preneseš svoje utiske.

Pišeš povezane i jednostavne tekstove na teme koje su ti poznate ili koje te interesuju. Možeš da napišeš pismo iznoseći svoja iskustva i utiske.

Prepričavanje doživljaja iz detinjstva i lepih događaja u prošlosti

Opisivanje predmeta i karaktera ljudi

Razumevanje kratkih tekstova iz novina, radio intervjua, statističkih podataka, saveta, komentara sa internet foruma, tekstova različitih sadržaja, oglasa za zapošljavnje

Pisanje kratkih članaka i komentara za novine ili internet forume, kratkih prikaza statističkih podataka, oglasa za zapošljavanje, radne biografije i propratnih pisma, tekstova na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama

Formulisanje saglasnosti, saveta, preporuka, pretpostavki, žalbi

Diskusije i argumentovano izlaganje ličnih stavova i naklonosti na teme koje se obrađuju u nastavnim jedinicama

Imenske reči u genitivu

Tvorba reči slaganjem: obnavljanje gradiva

Upotreba lične zamenice es

Tvorba reči pretvaranjem: popridevljavanje (adjektivizacija) participa prezenta

Deklinacija komparativa i superlativa prideva

Predlozi sa genitivom: wegen, statt, trotz, während, innerhalb, außerhalb

Predlog außer + dativ

Rečce: echt, ziemlich, zu, total

Rekcija glagola: obnavljanje gradiva

Preterit pravilnih i nepravilnih glagola

Pluskvamperfekat

Futur I

Pasiv prezenta

Pasiv prezenta modalnih glagola

Pasiv perfekta

Pasiv preterita

Infinitiv sa zu

Željna rečenica i upotreba konjunkitva II pomoćnih i modalnih glagola

Nezavisno složena rečenica uvedene veznicima nicht...nur, sondern auch; zwar...aber; entweder...oder, sowohl...als auch, weder....noch

Vremenska rečenica uvedena veznicima als, während, nachdem, bevor, seit(dem), bis

Dopusna rečenica uvedena veznikom obwohl

Odnosna rečenica u funkciji atributa

Pogodbena rečenica uvedena veznicima wenn, falls, je…., desto/umso

Poredbena rečenica uvedena veznicima als i als ob

Namerna rečenica uvedena veznikom damit i um...zu + infinitiv

Načinska rečenica uvedena veznicima indem, (an)statt dass, ohne dass, statt...zu + infinitiv, ohne...zu + infinitiv

Uzročna rečenica uvedena veznikom da

Detinjstvo i prošlost

Sreća i amajlije

Zabava i razonoda

Zdravlje i zdrav način života

Jezici i višejezičnost

Posao, karijera, poslovna biografija, radni dan, intervju za posao, međuljudski odnosi na radnom mestu

Suživot, konflikti i pravila, međuljudski odnosi

Tehnika, digitalni mediji

Različiti proizvodi, reklame, reklamacije, nezgodine

Pravila i zakoni

Udruženja i društveni angažman

Politika, demokratija i društvo

Istorija Nemačke nakon Drugog svetskog rata

Nemačka

Evropa