interaktivne jezičke radionice

Kurs španskog jezika / B1 / srednji nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
B 1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
19.500 rsd
B1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
39.000 rsd

Učenik je u stanju da razume glavne ideje tekstova pisanih književnim jezikom na teme koje su mu poznate, kao što su posao, studije, razonoda. Ume da se sporazume u većini situacija prilikom putovanja na španskom govornom području. Ima razvijenu veštinu pisanja: na koherentan način opisuje događaje, iskustva, želje i stremljenja i ume da ukratko obrazloži svoje stavove ili objasni svoje planove.

NIVO B1 (40 dvočasa, 10 nastavnih jedinica)

Vokabular: karakter, vrline i mane, ukusi, navike, hobi;

Gramatika: glagoli tipa gustar; upitne reči – a qué hora, qué, cuál, qué tipo de, dónde, con quién; imeniceženskog roda na -dad, -ez, -eza, -ía, -ura;

Komunikativne veštine:davanje i traženje informacija o ličnim osobinama, sličnostima i razlikama među ljudima, ukusima i osećanjima, iskustvima.

Vokabular: aktivnosti i mesta za razonodu, film i televizija, kulturni događaji, spomenici, gastronomija;

Gramatika: glagol apetecer, formule za prihvatanje i odbijanje predloga;

Komunikativne veštine: opisivanje i preporučivanje filmova, televizijskih programa itd, prihvatanje i odbijanje predloga, izražavanje želja.

Vokabular: kriminal i korupcija;

Gramatika: pluskvamperfekat – oblik i upotreba; pluskvamperfekat vs. prosti perfekat vs. imperfekat;

Komunikativne veštine: razumevanje novinskih tekstova, naracija, prepričavanje prošlih događaja.

Vokabular: zdravlje, delovi tela, bolovi i upotreba moderne tehnologije;

Gramatika: potvrdni i odrični imperativ; prilozi na -mente i priloška konstrukcijade forma + pridev; upotreba članova sa imenicama koje označavaju delove tela; uslovne rečenice si+ prezent; tekstualni markeri sin embargo, a pesar de que, yaque;

Komunikativne veštine: opisivanje simptoma bolesti, davanje saveta i preporuka.

Vokabular: predmeti u svakodnevnoj upotrebi, materijali, proizvodnja i potrošnja;

Gramatika: subjunktiv prezenta pravilnih i najčešćih nepravilnih glagola; se – povratno značenje, bezlično značenje, indirektni objekat; relativni rečenice sa indikativom i subjunktivom;

Komunikativne veštine: opisivanje karakteristika predmeta, prednosti i mana, rezimiranje teksta, argumentovano izlaganje o izumima koji su poboljšali svakodnevni život.

Vokabular: proizvodi i usluge, hrana i piće, kompanije;

Formalni sistem: oblik i upotreba futura; querer + infinitiv/ subjunktiv; direktni i indirektni objekat;

Komunikativne veštine: argumentovano vrednovanje usluga i proizvoda, negodovanje zbog nezadovoljstva uslugom ili proizvodom, spekulisanje o proizvodima, uslugama i firmama, sastavljanje oglasa.

Vokabular: navike, ekologija, životno okruženje, obrazovanje, tehnologija;

Formalni sistem: upotreba glagolskog načina uz (no) creoque, tal vez, (no) estoyseguro de que, cuando, para que; glagolske perifraze seguir + gerund, seguir sin + infinitiv, dejar de + infinitiv; tekstualni konektori además, incluso, entonces;

Komunikativne veštine: opisivanje navika, pripovedanje u budućem vremenu, nagađanje.

Vokabular: raspoloženje, karakter;

Formalni sistem: upotreba glagolskog načina uz različite izraze;

Komunikativne veštine: opisivanje karaktera, osećanja,davanje saveta.

Vokabular: izrazi koji se često upotrebljavaju u različitim vrstama poruka: pozdravi, molbe, dozvole, zabrane, saveti;

Formalni sistem: ¿puedes/podrías/ te importaría + infintiv?;upotreba glagolskog načina uz različite izraze;prisvojniobliciel mío, la mía, los míos, las mías…;

Komunikativne veštine: prepoznavanje stepena formalnosti različitih tekstova, pozivnice, čestitke, molbe.

Vokabular: geografija, ekonomija, istorija;

Formalni sistem: recordar algovs. acordarse de algo; izrazi za iskazivanje različitog stepena sigurnosti tipa yo diría que, debe de + infinitiv; upotreba imperfektau različitim kontekstima;

Komunikativne veštine: iskazivanje različitog stepena sigurnosti, iskazivanje mišljenja o pouzdanosti informacije, formule za (ne)slaganje sa sagovornikom.