interaktivne jezičke radionice

Kurs španskog jezika / C1 / napredni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C1.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C1 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

 

Učenik razume širok spektar dugačkih tekstova i prepoznaje implicitni smisao u njima. Izražava se tečno i spontano bez očiglednih napora da pronađe odgovarajuće reči. Prilagodljiv je u upotrebi jezika i koristi ga efikasno u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Piše jasne, dobro organizovane i detaljne tekstove na donekle kompleksne teme, pri čemu pokazuje da vlada mehanizmima organizacije i tekstualne kohezije.

NIVO C1 (40 dvočasa, 10 nastavnih jedinica)

Vokabular: imena i njihova značenja, izrazi za naglašavanje;

Gramatika: glagolski načini u imeničkim rečenicama 1;

Komunikativne veštine: predstavljanje, naglašavanje, poređenje, retorička pitanja;

Vokabular: tradicija, svadbeni običaji;

Gramatika:glagolski načini u imeničkim rečenicama 2;

Komunikativne veštine: multikulturalnost, društveni običaji, svadba u različitim kulturama;

Vokabular: životinje, priroda, kolokvijalni izrazi sa nazivima životinja;

Gramatika: građenje reči (upotreba prefiksa i sufiksa), upotreba indikativa i subjunktiva i slaganje vremena;

Komunikativne veštine: razmena mišljenja o prirodnim pojavama,pisanje izveštaja na kontroverzne teme;

Vokabular: osećanja;

Gramatika: konstrukcije za učtivo obraćanje; relativne rečenice i upotreba glagolskih načina u relativnim rečenicama;

Komunikativne veštine: razumevanje informativnih tekstova, ublažavanje izjava koje dajemo;

Vokabular: kinematografija;

Gramatika: zamenice, loísmo, leísmo, laísmo;

Komunikativne veštine:razumevanje filmova na španskom jeziku;

Vokabular: turizam, marketing, oglasi i razgovori za posao;

Gramatika: diskurzivni markerki (kako organizovati diskurs, preformulisati iskaz, zaključiti); upotreba članova;

Komunikativne veštine: debate, izveštaji, argumentovano izlaganje;

Vokabular: verski praznici, izrazi koji se tiču katoličanstva i božićnih praznika;

Gramatika: predlozi por i para;

Komunikativne veštine: razumevanje književnih tekstova;

Vokabular: magija i paranormalne pojave;

Gramatika: diskurzivni konektori; prošla vremena;

Komunikativne veštine: predstavljanje, psihološki testovi;

Vokabular: kulturna i etnička raznolikost Andaluzije;

Gramatika:poimeničavanje, relativne rečenice;

Komunikativne veštine: mobilnost u savremenom svetu, multikulturalnost;akademsko pisanje, formule za učtivo obraćanje;

Vokabular: obnavljanje;

Gramatika: obnavljanje;

Komunikativne veštine:a) gestovi, nesporazumi u različitim kulturama, neverbalna komunikacija; b) davanje saveta i sugestija; c) štampa i novinski registar;