interaktivne jezičke radionice

Kurs španskog jezika / C2 / samostalni nivo

NIVO FOND ČASOVA TIP KURSA VREME TRAJANJA CENA
C2.1. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno)
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2. 2. modul 40/20 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
10 nedelja
7 nedelja
21.500 rsd
C2 Total 80/40 x 90 min Standardni (2xnedeljno)
Poluintenzivni (3 x nedeljno
20 nedelja
14 nedelja
44.200 rsd

 

Učenik s lakoćom razume praktično sve što čuje ili čita. Ume de prenese informacije iz različitih izvora, bilo u usmenom ili pisanom obliku, i da ih predstavi koherentno i sažeto. Izražava se spontano, tečno i sa velikim stepenom preciznosti, što mu omogućava da uspostavi jasnu razliku između malih nijansi u značenju čak i u veoma kompleksnim situacijama.

NIVO C2 (40 dvočasa, 10 nastavnih jedinica)

Vokabular: društvene mreže, globalizacija, društveni pokreti u hispanskom svetu (kolokacije, sinonimi i antonimi, idiomatski izrazi, poslovice);

Gramatika: upotreba indikativa i subjunktiva u izričnim i dopusnim rečenicama;

Komunikativne veštine: učešće u debati, argumentovano izlaganje.

Vokabular: kinematografija, scenske umetnosti (kolokacije, sinonimi, kolokvijalni izrazi);

Gramatika: prošla vremena, glagolske perifraze;

Komunikativne veštine: (ne)slaganje sa sagovornikom, prekidanje sagovornika, molba za dodatno pojašnjenje.

Vokabular: mediji (kolokacije, predloški izrazi);

Gramatika: imenice koje menjaju značenje u zavisnosti od roda, članovi, pasiv, tekstualni konektori;

Komunikativne veštine: saopštavanje vesti, savetovanje.

Vokabular: muzika (kolokvijalni izrazi, kolokacije, idiomatski izrazi);

Gramatika: položaj prideva, glagoli ser i estar sa pridevima;

Komunikativne veštine: (ne)slaganje sa sagovornikom, o ukusima i interesovanjima.

Vokabular: nauka (sinonimi, predloški izrazi);

Gramatika: bezlični oblici glagola, uslovne rečenice;

Komunikativne veštine: formule za posebno isticanje određenje informacije, kako pokazati iznenađenost.

Vokabular: profesije (porodice reči, sinonimi, idiomatski izrazi, poslovice);

Gramatika: subjunktiv (obaveze i potrebe), glagolske perifraze, upotreba predloga;

Komunikativne veštine: telefonski razgovor, iskazivanje različitog stepena verovatnoće, ukazivanje na obaveze i potrebe.

Vokabular: književnost (sinonimi, idiomatski izrazi);

Gramatika: relativne rečenice, glagoli sa predloškim dopunama;

Komunikativne veštine: prihvatanje i odbijanje ponuda, savetovanje, pokazivanje neutralnog stava.

Vokabular: zdravlje, hrana (idiomatski izrazi, kolokacije);

Gramatika: indikativ vs. subjunktiv (davanje saveta), vremenske rečenice, tekstualni konektori;

Komunikativne veštine: iskazivanje neslaganja, prepričavanje sećanja.

Vokabular: poslovni svet (višeznačne reči, kolokacije, idiomatski izrazi, poslovice);

Gramatika: predlozi por i para, uzročne i namerne rečenice;

Komunikativne veštine: pokazivanje skepticizma, učešće u debati.

Vokabular: humor (višeznačne imenice i glagoli, idiomatski izrazi);

Gramatika: posledične rečenice, direktni i indirektni govor, prošla vremena;

Komunikativne veštine: nagađanje, skepticizam, neslaganje sa sagovornikom.