Počela sam da učim nemački jezik kako bih mogla da pratim svoju edukaciju iz psihoterapije i na nemačkom. Presrećna sam što početna znanja iz nemačkog stičem baš u školi Linguistico. Ambijent je zaista podsticajan, a naša Lehrerin ume da učini da čas bude veoma zanimljiv, tako da gradivo brzo usvajam. U ovu školu sam se "zaljubila na prvi pogled"